صنعت گوشت

ترجمه و گردآوری : ایمان بهلولی صنعت گوشت یکی از خشنت ترین و بیرحم ترین صنایع…

آمارها چه می گویند؟

ترجمه و گردآوری : ایمان بهلولی در تمام دنیا خشونت و سوء استفاده از حیوانات بصورت…

آیا حقوق همه ی حیوانات میبایست برابر باشد؟

نویسنده : ایمان بهلولی حتی کمتر از 500 سال پیش نیز، سیاه پوستان حقوقی همسان با…

قربانیان خشونت علیه حیوانات

ترجمه و گردآوری : ایمان بهلولی در تمام دنیا خشونت و سوء استفاده از حیوانات بصورت…

رفاه حیوانات در اسارت

ترجمه و گردآوری : ایمان بهلولی حیوانات در باغ وحش ها و پارک های سافاری آسیا…

تجارت کیسه صفرا خرس

ترجمه و گردآوری : ایمان بهلولی بیش از 20،000 خرس – عمدتا خرس سیاه آسیایی و…