خرس سیاه آسیایی

مترجم و گردآورنده : رزانا شهریاری خرس سیاه آسیایی The Asian Black Bear نام علمی :Ursus…

خدنگ بزرگ(نمس بزرگ)

مترجم و گردآورنده : رزانا شهریاری خدنگ بزرگ جثه اي به اندازه سمور ولي به شكل…

خارپشت ایرانی

مترجم و گردآورنده : رزانا شهریاری خارپشت ایرانی(برانت) نام علمی: Hemiechinus hypomelas در کشور عزیزمان ایران…

حواصیل شب

گردآوری و ترجمه : رزانا شهریاری حواصيل شب با نام انگليسي Night heron حواصیل شب پرنده…

تشی

گردآوری و ترجمه : رزانا شهریاری نام انگلیسی: Indian Crested Porcupine نام علمی: Hystrix indica تشی…

آنجر یا الاغ وحشی آسیایی

گردآوری و ترجمه : رزانا شهریاری آنجر یا الاغ وحشی آسیایی نام انگلیسی: onager نام علمی…

پرستوی انبار

گردآوری و ترجمه : رزانا شهریاری پرستوی انبار نام انگلیسی:barn swallow نام علمی:hirundo rustica پرستوها پرندگانی…