نقش ِ فرهنگ ِ هویت سازی در تقلیل حقوق حیوانات

نویسنده : ایراندخت صالحی گذشته از نماد سازی و هویت های اساطیری و افسانه ای که…

نیم نگاهی به رنج گاوها در صنعت چرم

نویسنده : رزانا شهریاری حیواناتی که در صنعت پوست از آنها استفاده میشود، در پرورشگاه ها…

سایه بلند احشام!- فرزاد علیزاده

نویسنده : فرزاد علیزاده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در سال ۲۰۰۶ گزارشی را…

صنعت گوشت

ترجمه و گردآوری : ایمان بهلولی صنعت گوشت یکی از خشنت ترین و بیرحم ترین صنایع…

آمارها چه می گویند؟

ترجمه و گردآوری : ایمان بهلولی در تمام دنیا خشونت و سوء استفاده از حیوانات بصورت…

آیا حقوق همه ی حیوانات میبایست برابر باشد؟

نویسنده : ایمان بهلولی حتی کمتر از 500 سال پیش نیز، سیاه پوستان حقوقی همسان با…

قربانیان خشونت علیه حیوانات

ترجمه و گردآوری : ایمان بهلولی در تمام دنیا خشونت و سوء استفاده از حیوانات بصورت…