فراتر از یک شاهکار: حقایقی که نمی دانستیم

تحقیق و ترجمه: ایراندخت صالحی مقدمه درتاریخ فیلم های مستند علمی یکی از برجسته ترین آثار…

ذخیره گاه های زیست کره در دنیا

نویسنده : ایراندخت صالحی ،پژوهشگر توسعه پایدار مناطق بکر طبیعت سیاره زمین روز به روز کاهش…

بحران جهانی محیط زیست با نگاهی به مسائل محیط زیستی ایران

نویسنده : ایراندخت صالحی ،پژوهشگر توسعه پایدار بخش دوم: بحران محیط زیست در ایران بروز بحران…

بحران جهانی محیط زیست با نگاهی به مسائل محیط زیستی ایران

نویسنده : ایراندخت صالحی ،پژوهشگر توسعه پایدار بخش اول: بحران محیط زیست در گستره جهانی زمانی…

ذخیره گاه زیست کره- فرزاد علیزاده

نویسنده : فرزاد علیزاده اتحادیه بین‌المللی حفاظت از محیط زیست که بیشتر با نام اختصاری »…

توسعه پایدار چیست؟

ترجمه و گردآوری : ایمان بهلولی توسعه پایدار(Sustainable development) مفهومی است که به واسطه پیامدهای منفی…