سخن بزرگان(آرتور شوپنهاور)

انتخاب و ترجمه از : ایراندخت صالحی “The assumption that animals are without rights and the…

سخن بزرگان(مارک تواین)

انتخاب و ترجمه از : ایراندخت صالحی “If you pick up a starving dog and make…

عبور

شاعر : عباس اسکندری باید عبور کنی از جنگلی در جنگِ گرسنگی‌هات از اتوبان از لابه‌لایِ…

بتیس

شاعر : عباس اسکندری وقت بخیر بِتیس گربه‌یِ سیاهِ رویِ دیوارِ بغلی که چون همیشه لیس…