دیدار سمدا با مدیریت خدمات شهری

در مورخه 10مهر 98 سه تن از کارشناسان سمدا با حضور در سازمان همیاری شهرداریها ی…

جلسه سمدا با ریاست شورای اسلامی شهرستان ری و عضو شورای شهر تهران

در مورخ سه شنبه 9 مهرماه 98 ده نفر از کارشناسان سِمدا (ستاد مردمی دفاع از…