کلاف سردرگم مدیریت سگ‌های رها- فرزاد علیزاده

فرزاد علیزاده درگفتگو با خبر آنلاین:

دربسیاری از موارد دیده شده است که شهروندان بخاطر وجود سگ‌های رها در شهرها یا حاشیه شهرها با مراکز شهرداری تماس گرفته و تقاضای جمع آوری آن‌ها را دارند. در مقابل هم، عده ای از شهروندان با این کار مخالفند، چون می‌دانند چه سرنوشتی در انتظار سگ‌های جمع آوری شده است.

اصولا سگ‌ها مانند بسیاری حیوانات دیگر، به صورت گله‌ای زندگی می‌کنند و اصطلاحا” تشکیل (پَک) می‌دهند که در رأس آن یک سگ آلفا و سگ‌های قویتر گروه قرار دارند. اصولاً سگ‌ها تمایل بسیار زیادی به حفظ قلمرو دارند. اگر سگ‌های جمع آوری شده توسط عامل شهرداری به محل قبلی باز نگردند، ظرف چند روز قلمرو آن‌ها توسط سگ‌های قلمروی مجاور اشغال می‌شود. این رفتار در مورد گربه‌ها نیز صدق می‌کند. با این تفاوت که گربه‌ها به صورت فردی زندگی می‌کنند اما به شدت قلمرو طلب هستند.

در نتیجه، جمع آوری و رها سازی سگ‌ها در هر نقطه به جز مکان قبلی، موجب برهم خوردن تعادل اکولوژیکی منطقه و در نتیجه، بیشتر شدن مشکل می‌گردد. حتی توصیه می‌شود هنگام جمع آوری جهت عقیم سازی و سپس رهاسازی در مکان قبلی نیز کار مرحله به مرحله و با شناسایی سگ‌های قدرتمند گروه انجام گیرد.

فراموش نکنید که سگ‌های حاشیه شهرها به عنوان یک سد دفاعی یا سپر محافظتی در مقابل ورود حیوانات وحشی عمل می‌کنند و بسیار دیده شده که عدم رهاسازی سگ‌ها در منطقه قبلی باعث ورود وحوش به شهرها شده است.

در ضمن، برای آن دسته از شهروندانی که نگران بیماری‌های مشترک انسان و حیوان هستند، شایان ذکر است که بر اساس گزارش بهزاد امیری، رئیس اداره بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت، در سال گذشته ۲۰۷.۰۰۰ مورد حیوان گزیدگی گزارش شده که فقط ۸۵ مورد آن مربوط به سگ بوده است. در سال گذشته ۶ مورد مرگ ناشی از هاری اتفاق افتاده که اکثر قریب به اتفاق آن ناشی از گزش توسط روباه بوده است.

در نتیجه، به دلیل عدم توجه مسئولان متولی امر به دانش علمی و تجربیات موفق کشورهای دیگر در این خصوص، به نظر می‌رسد نقش تشکل‌های مردم نهاد و حامیان واقعی حیوانات به صورت منسجم و نه پراکنده بسیار مطلوب و تأثیرگذار خواهد بود.

در ضمن، تصویب قوانین حمایت از حقوق حیوانات نیز در این مورد ضروری و مؤثر خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *